SSD

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Tứ Quý Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 038.5558888 288.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
2 Viettel 0373.889999 168.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
3 Viettel 0359.24.8888 60.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
4 Viettel 0343.66.7777 45.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
5 Viettel 0352.64.9999 60.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
6 Viettel 0374.16.5555 33.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
7 Viettel 0376.99.8888 100.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
8 Viettel 0395.70.6666 45.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
9 Viettel 0378.76.7777 45.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
10 Viettel 0352.17.5555 30.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
11 Viettel 037.353.9999 75.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
12 Viettel 0346.23.7777 35.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
13 Viettel 0359.71.8888 65.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
14 Viettel 039.606.8888 95.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
15 Viettel 0345.08.6666 72.200.000 Sim tứ quý Đặt mua
16 Viettel 0364.10.2222 22.200.000 Sim tứ quý Đặt mua
17 Viettel 0394.41.0000 13.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
18 Viettel 0346.58.0000 10.900.000 Sim tứ quý Đặt mua
19 Viettel 0392.95.9999 117.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
20 Viettel 0346.92.0000 10.900.000 Sim tứ quý Đặt mua
21 Viettel 0399.33.0000 21.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
22 Viettel 035.686.8888 185.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
23 Viettel 0345.68.6666 300.000.000 Sim tứ quý Đặt mua
24 Viettel 0383.33.5555 168.000.000 Sim tứ quý Đặt mua