SSD

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1992

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 03.5555.1992 30.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0389.92.1992 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0985.66.1992 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 039.567.1992 5.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0867.11.11.92 4.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0867.79.1992 4.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0865.79.1992 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0393.39.1992 5.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0333.63.1992 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0396.78.1992 5.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0352.86.1992 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0356.09.1992 2.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0326.66.1992 7.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0356.89.1992 2.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0338.03.1992 2.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0865.92.1992 5.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0869.39.1992 4.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0333.83.1992 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0394.56.1992 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0869.55.1992 4.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0333.06.1992 2.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0376.11.11.92 4.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0387.79.1992 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0355.02.1992 2.490.000 Sim năm sinh Đặt mua