SSD

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1986

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0356.99.1986 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0988.02.06.86 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0982.131.186 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0986.02.12.86 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0398.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0965.28.11.86 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0379.96.1986 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0388.39.1986 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 03.5678.1986 20.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0865.88.1986 5.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0367.86.1986 5.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0865.99.1986 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0358.69.1986 2.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0347.11.11.86 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0862.33.1986 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0375.88.1986 5.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0862.86.1986 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0353.39.1986 2.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0325.88.1986 4.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0349.88.1986 4.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0378.55.1986 2.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0325.99.1986 4.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0328.66.1986 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0377.78.1986 3.590.000 Sim năm sinh Đặt mua