SSD

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Lục Quý Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0.333333.065 18.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
2 Viettel 0.333333.902 18.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
3 Viettel 0333333.423 20.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
4 Viettel 0.333333.697 25.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
5 Viettel 0.333333.872 18.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
6 Viettel 0.333333.044 20.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
7 Viettel 0.333333.852 18.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
8 Viettel 0333333.924 20.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
9 Viettel 0.333333.062 18.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
10 Viettel 0.333333.175 25.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
11 Viettel 0.333333.284 20.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
12 Viettel 0.333333.870 18.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
13 Viettel 0.333333.173 25.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
14 Viettel 0.333333.184 20.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
15 Viettel 0.333333.295 25.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
16 Viettel 0.333333.673 18.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
17 Viettel 0333333.409 20.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
18 Viettel 0.333333.544 20.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
19 Viettel 0333333.844 20.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
20 Viettel 0.333333.260 20.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
21 Viettel 0.333333.021 18.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
22 Viettel 0.333333.817 18.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
23 Viettel 0.333333.120 18.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua
24 Viettel 0.333333.816 18.000.000 Sim lục quý giữa Đặt mua