SSD

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Đầu Số 096

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0969.576.309 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
2 Viettel 0963.511.946 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
3 Viettel 0966.917.010 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
4 Viettel 0968.764.975 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
5 Viettel 0964.819.985 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
6 Viettel 0962.652.827 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
7 Viettel 0963.893.207 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
8 Viettel 0967.413.481 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
9 Viettel 0963.580.807 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
10 Viettel 0962.312.497 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
11 Viettel 0964.872.733 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
12 Viettel 0968.235.294 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
13 Viettel 0964.383.261 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
14 Viettel 0967.545.035 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
15 Viettel 0962.318.967 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
16 Viettel 0964.333.176 490.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
17 Viettel 0965.154.745 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
18 Viettel 0962.755.808 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
19 Viettel 0969.398.418 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
20 Viettel 0962.244.275 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
21 Viettel 0964.589.774 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
22 Viettel 0962.297.446 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
23 Viettel 0964.896.014 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
24 Viettel 0969.049.034 490.000 Sim tự chọn Đặt mua