SSD

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Viettel Đầu 09

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0963.039.474 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
2 Viettel 0961.279.932 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
3 Viettel 0985.951.475 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
4 Viettel 0969.481.805 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
5 Viettel 0972.544.810 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
6 Viettel 0963.530.783 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
7 Viettel 0969.416.780 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
8 Viettel 0981.672.052 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
9 Viettel 0982.271.875 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
10 Viettel 0976.284.853 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
11 Viettel 0978.483.205 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
12 Viettel 0966.917.010 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
13 Viettel 0982.382.617 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
14 Viettel 0987.488.924 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
15 Viettel 0969.839.427 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
16 Viettel 0981.844.043 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
17 Viettel 0964.872.733 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
18 Viettel 0978.407.035 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
19 Viettel 0982.074.721 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
20 Viettel 0961.578.263 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
21 Viettel 0962.318.967 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
22 Viettel 0987.399.603 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
23 Viettel 0973.643.631 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
24 Viettel 0965.289.703 490.000 Sim tự chọn Đặt mua