Sim Đầu Số 0840

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0968.426.230 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
2 Viettel 0973.323.046 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
3 Viettel 0961.342.458 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
4 Viettel 0986.438.194 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
5 Viettel 0974.574.434 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
6 Viettel 0969.416.780 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
7 Viettel 0961.471.291 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
8 Viettel 0973.805.371 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
9 Viettel 0964.872.733 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
10 Viettel 0969.327.076 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
11 Viettel 0984.363.513 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
12 Viettel 0984.011.031 950.000 Sim tự chọn Đặt mua
13 Viettel 097779.7231 490.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
14 Viettel 0969.481.805 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
15 Viettel 0961.319.441 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
16 Viettel 0974.15.3845 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
17 Viettel 0978.706.521 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
18 Viettel 0965.391.327 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
19 Viettel 0961.578.263 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
20 Viettel 0978.932.600 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
21 Viettel 0969.418.792 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
22 Viettel 0969.064.472 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
23 Viettel 0964.697.543 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
24 Viettel 0961.403.790 490.000 Sim tự chọn Đặt mua