Sim Đầu Số 0521

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Gmobile 05.993.999.76 770.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
2 Gmobile 05.993.999.41 770.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
3 Gmobile 05.993.999.40 770.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
4 Gmobile 0598.1999.51 630.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
5 Gmobile 0598.1999.78 630.000 Sim ông địa Đặt mua
6 Gmobile 0598.1998.43 600.000 Sim tự chọn Đặt mua
7 Gmobile 05.993.999.80 770.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
8 Gmobile 0598.1997.75 600.000 Sim tự chọn Đặt mua
9 Gmobile 0598.1999.43 630.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
10 Gmobile 0598.1999.24 630.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
11 Gmobile 0599.266.330 560.000 Sim tự chọn Đặt mua
12 Gmobile 05.993.999.26 770.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
13 Gmobile 05.993.999.84 770.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
14 Gmobile 0598.1998.71 600.000 Sim tự chọn Đặt mua
15 Gmobile 0598.1998.23 600.000 Sim tự chọn Đặt mua
16 Gmobile 05.993.999.32 770.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
17 Gmobile 05.993.999.23 770.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
18 Gmobile 0598.1999.56 630.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
19 Gmobile 0598.1997.73 600.000 Sim tự chọn Đặt mua
20 Gmobile 05.993.999.31 770.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
21 Gmobile 0598.1998.24 600.000 Sim tự chọn Đặt mua
22 Gmobile 0598.1999.23 630.000 Sim tam hoa giữa Đặt mua
23 Gmobile 0598.1998.67 600.000 Sim tự chọn Đặt mua
24 Gmobile 0598.1998.42 600.000 Sim tự chọn Đặt mua