SSD

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Đặc Biệt

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0968.62.1102 10.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
2 Viettel 0966.95.1102 10.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
3 Viettel 0972.88.1102 18.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
4 Viettel 086962.1102 3.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
5 Viettel 0378.68.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
6 Viettel 0862.91.1102 3.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
7 Viettel 0862.39.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
8 Viettel 0867.38.1102 2.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
9 Viettel 0866.39.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
10 Viettel 0339.66.1102 6.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
11 Viettel 0868.56.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
12 Viettel 0382.86.1102 6.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
13 Viettel 0866.96.1102 6.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
14 Viettel 0966.45.1102 4.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
15 Viettel 0394.61.1102 1.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
16 Viettel 0369.69.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
17 Viettel 0865.79.1102 6.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
18 Viettel 086.779.1102 6.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
19 Viettel 0372.56.1102 2.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
20 Viettel 096142.1102 3.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
21 Viettel 0862.71.1102 2.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
22 Viettel 0866.93.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
23 Viettel 0868.96.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
24 Viettel 0862.82.1102 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua